Usługi

 

 

Instalacja systemu operacyjnego – 140 zł
Instalacja systemu operacyjnego ze zgraniem danych klienta – 180 zł
Instalacja: oprogramowania, sterowników – od 80 zł
Wymiana części: matryca, taśma, klawiatura, gniazdo, obudowa itp. – od 150 zł + cena części
Czyszczenie układu chłodzenia z wymianą pasty termo – od 150 zł
Pełny montaż komputera stacjonarnego z części klienta – 200 zł (+ 50 zł z instalacją Windows w pakiecie)
Odzysk danych z uszkodzonych logicznie dysków: HDD, SSD, pendrive, karty pamięci – od 200 zł
Naprawa zalanego komputera – od 150 zł + cena części
Indywidualne naprawy komputerów stacjonarnych i laptopów

 

Za wykonane usługi wystawiamy faktury

Regulamin Serwisu Doktor Elektro

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad oraz warunków świadczenia usług komputerowych i naprawczych przez firmę Sławomir Suchacz – Enter z siedzibą w Warszawie, ul. Odkryta 67E/27  (zwaną dalej Doktor Elektro). Serwis komputerowy Doktor Elektro wykonuje usługi dla osób prywatnych oraz firm (zwanych dalej Klientami lub Zamawiającymi).
 2. Klient traktowany jest przez Doktor Elektro jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego.
 3. Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu jest podstawowym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu. W przypadku utraty potwierdzenia, odbiór umożliwia okazanie dokumentu tożsamości.
 4. Serwis zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z Klientem.
 5. Doktor Elektro nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz oprogramowanie i następstwa związane z ich utratą oraz za wady ukryte i fizyczne dostarczonego nośnika danych i / lub sprzętu komputerowego (np. uszkodzona struktura dysku, czynniki zewnętrzne mające wpływ na spójność danych).
 6. Za akcesoria pozostawione w sprzęcie komputerowym, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy Serwis nie odpowiada.
 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za posiadane nielicencjonowane oprogramowanie oraz wszelkie dane przekazane łącznie ze sprzętem komputerowym wraz z dołączonymi nośnikami.
 8. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż każda ingerencja w sprzęt komputerowy (z wykluczeniem instalacji systemów i oprogramowania) lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta.
 9. Nienaprawiony sprzęt może posiadać objawy inne niż w momencie oddawania urządzenia do firmy Doktor Elektro. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod ich regeneracji, szczególnie w przypadku napraw układów BGA, gdzie płyty w trakcie naprawy muszą być poddawane bardzo wysokim temperaturom. Podobnie sprawa ma się z uszkodzeniami mechanicznymi obudów komputerowych – zwłaszcza elementów ruchomych typu zawiasy – gdzie demontaż obudowy może ukazać rozmiar uszkodzeń. Serwis nie odpowiada za pogorszenie stanu nośnika informacji na skutek podjętych zabiegów naprawczych.
 10. Instalacja oprogramowania jest możliwa tylko i wyłącznie z wykorzystaniem legalnych licencji dostarczonych przez Zamawiającego.
 11. Doktor Elektro informuje, iż sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w wyniku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw (np. ukryte pęknięcia obudowy ujawniające się dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, tasiemki itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania ww. czynności. Serwis nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności, a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa Zamawiający.
 12. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany z Serwisu w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru, sprzęt ulega utylizacji.
 13. Części i podzespoły wymienione w ramach usług Serwisu, podlegają wyłącznie gwarancji producenta danej części. Reklamacje uznawane są tylko w przypadkach dotyczących wykonanej naprawy.
 14. W sprawach nieopisanych w regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Potrzebujesz pomocy, rady specjalisty? Zadzwoń: 733-117-116

Przez telefon uzyskasz wszystkie niezbędne informacje dotyczące: naprawy, ceny, czasu realizacji. Doradzimy, pomożemy, odpowiemy na każde Twoje pytanie.